Із Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР». 28 жовтня 1989 р.

Із Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР». 28 жовтня 1989 р.

ЦДАВО України. Ф.1. Оп. 16. Спр. 4369. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту