Закон Української Народної Республіки про Державну Українську грошову одиницю. 6 січня 1919 р.

Закон Української Народної Республіки про Державну Українську грошову одиницю. 6 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 5. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту