Про призначення полковника [М.] Єщенка начальником Військових комунікацій тощо. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 1 березня 1919 р.

Про призначення полковника [М.] Єщенка начальником Військових комунікацій тощо. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 1 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту