52.2_2192-2-14-12_.jpg

Обіжник Диктатора ЗУНР Євгена Петрушевича про призначення допомог, гонорарів та інших заохочень із державних фондів. 9 травня 1921 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 12зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту