Стисла біографія Загребельного Павла Архиповича із його особової справи.

Стисла біографія Загребельного Павла Архиповича із його особової справи.

Стисла біографія Загребельного Павла Архиповича із його особової справи. 29 січня 1991 р.
ЦДАВО України, ф. 5236, оп. 1, спр. 25993, арк. 8.

Leave a Comment

Перейти до вмісту