Постанова Ради Міністрів Української Держави про поширення підсудності мирових суддів по цивільним позовам. 21 червня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про поширення підсудності мирових суддів по цивільним позовам. 21 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 50. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту