Вірш Наталії Лівацької-Холодної «На могилі». З Українського православного місячника «Церква і нарід». Травень 1951 р.

Вірш Наталії Лівацької-Холодної «На могилі». З Українського православного місячника «Церква і нарід». Травень 1951 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1994. Арк. 5зв.

Leave a Comment