Зведення відомостей Головного комісара пошт і телеграфів УНР про події в мм Бердичеві, Рівному, Проскурові та Києві. 10 лютого 1919 р.

Зведення відомостей Головного комісара пошт і телеграфів УНР про події в мм Бердичеві, Рівному, Проскурові та Києві. 10 лютого 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 5. Спр. 19. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту