Заяви окремих осіб про виїзд до України у мм. Керч, Одесу, Бахмут. 8, 14 травня 1918 р.

Заяви окремих осіб про виїзд до України у мм. Керч, Одесу, Бахмут. 8, 14 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2187. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 122

Leave a Comment

Перейти до вмісту