Оголошення Ректорату Українського вільного університету про дотримання тиші в Канцелярії університету. Без дати.

Оголошення Ректорату Українського вільного університету про дотримання тиші в Канцелярії університету. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3859. Оп. 2. Спр. 53. Арк. 14

Leave a Comment

Перейти до вмісту