Витяг з протоколу засідання Наукового комітету Головпрофосу щодо доповіді члена комітету Д. Багалія про необхідність увічнення пам’яті українського філософа Г. Сковороди та святкування 200-річчя від дня його народження. 10 лютого 1922 р.

Витяг з протоколу засідання Наукового комітету Головпрофосу щодо доповіді члена комітету Д. Багалія про необхідність увічнення пам'яті українського філософа Г. Сковороди та святкування 200-річчя від дня його народження. 10 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 9 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту