Схема Міністерства військових справ УНР, складена діловодом Загальної управи міністерства. 26 січня 1921 р.

Схема Міністерства військових справ УНР, складена діловодом Загальної управи міністерства. 26 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3996. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту