Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України». 24 серпня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР «Про проголошення незалежності України». 24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4630. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту