Лист заступника міністра юстиції України В. В. Онопенка до Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо проєктів законодавчих актів України стосовно державної символіки. 30 березня 1992 р.

Лист заступника міністра юстиції України В. В. Онопенка до Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо проєктів законодавчих актів України стосовно державної символіки. 30 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 136 a

Leave a Comment

Перейти до вмісту