Про потребу створення центрального уряду на федеративній основі та закінчення війни і миру — з протоколу засідання Генерального Секретаріату. 9 листопада 1917 р.

Про потребу створення центрального уряду на федеративній основі та закінчення війни і миру — з протоколу засідання Генерального Секретаріату. 9 листопада 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 3, спр. 1, арк. 68зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту