Пояснювальна записка співробітника Міністерства [преси і пропаганди] УНР та схема сучасних способів передавання інформації з центру на периферію. 5 червня 1920 р.

Пояснювальна записка співробітника Міністерства [преси і пропаганди] УНР та схема сучасних способів передавання інформації з центру на периферію. 5 червня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 292. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту