Обіжник Міністерства юстиції УНР прокурорам судових палат та окружних судів з вимогою боротися з хабарництвом. 11 січня 1919 р.

Обіжник Міністерства юстиції УНР прокурорам судових палат та окружних судів з вимогою боротися з хабарництвом. 11 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2208. Оп. 1. Спр. 20. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту