Заклик Генерального секретаріату народної освіти до всіх видавництв і всього громадянства України про збирання та передавання матеріалів для подальшого зберігання у Бібліотечно-архівному відділі. Вересень 1917 р.

Заклик Генерального секретаріату народної освіти до всіх видавництв і всього громадянства України про збирання та передавання матеріалів для подальшого зберігання у Бібліотечно-архівному відділі. Вересень 1917 р.

ЦДАВО України. ф. 2581, оп. 1, спр. 227, арк. 18

Leave a Comment

Перейти до вмісту