Інструкція із технічної частини авіаційних загонів, складена інспектором авіації Харківського району, військовим льотчиком, отаманом Т. Гаусманом. 18 червня 1918 р.

Інструкція із технічної частини авіаційних загонів, складена інспектором авіації Харківського району, військовим льотчиком, отаманом Т. Гаусманом. 18 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4588. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту