Закон Української Держави про нормальний розпис утримання службовців у центральних урядових установах цивільного відомства. 26 червня 1918 р.

Закон Української Держави про нормальний розпис утримання службовців у центральних урядових установах цивільного відомства. 26 червня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 233. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту