Життєпис лектора музикознавства Українського вільного університету в Празі Федора Стешка.

Життєпис лектора музикознавства Українського вільного університету в Празі Федора Стешка.

ЦДАВО України. Ф. 3972. Оп. 1. Спр. 288. Арк. 13зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту