Брошури з церковної тематики, підготовлені до друку І. Огієнком. 1921 р.

Брошури з церковної тематики, підготовлені до друку І. Огієнком. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 1; Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 727. Арк. 88

Leave a Comment

Перейти до вмісту