Федір Швець – викладач Українського вільного університету у Празі.

Федір Швець – викладач Українського вільного університету у Празі.

ЦДАВО України. Ф. 4002. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту