З Конституції України, прийнятій на п`ятій сесії Верховної Ради України. 28 червня 1996 р.

З Конституції України, прийнятій на п`ятій сесії Верховної Ради України. 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 5466. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту