Лист ад’ютанта Головного Отамана військ УНР Ф. Крушинського Головноуповноваженому Уряду УНР у Кам’янці І. Огієнку з інформацією про перебування С. Петлюри у Польщі, Уряду УНР при війську М. Омеляновича-Павленка тощо. 10 грудня 1919 р.

Лист ад’ютанта Головного Отамана військ УНР Ф. Крушинського Головноуповноваженому Уряду УНР у Кам’янці І. Огієнку з інформацією про перебування С. Петлюри у Польщі, Уряду УНР при війську М. Омеляновича-Павленка тощо. 10 грудня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 30. Арк. 1зв.

Leave a Comment