Документи до роботи М. Амосова та інш. «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем», удостоєної Державної премій України в галузі науки і техніки та перелік публікацій академіка М. Амосова. 1997 р.

Документи до роботи М. Амосова та інш. «Цикл фундаментальних і прикладних досліджень з розпізнавання сигналів і зображень та створення на їх основі інтелектуальних інформаційних технологій і систем», удостоєної Державної премій України в галузі науки і техніки та перелік публікацій академіка М. Амосова. 1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 2018. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту