Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 53/94-рп «Про повернення релігійним організаціям культового майна». 22 червня 1994 р.

Розпорядження Президента України Л. Кравчука № 53/94-рп «Про повернення релігійним організаціям культового майна». 22 червня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 387. Арк. 82

Leave a Comment

Перейти до вмісту