Список нот бібліотеки Українського хорового товариства у Тарнові, які передані бібліотеці Наукового товариства імені Шевченка у Львові Федором Стешком. 6 травня 1922 р.

Список нот бібліотеки Українського хорового товариства у Тарнові, які передані бібліотеці Наукового товариства імені Шевченка у Львові Федором Стешком. 6 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3644. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту