Посвідчення Міністерства Народної освіти УНР, надане Павлу Ерастіву для вступу до вищих шкіл. 16 травня 1922 р.

Посвідчення Міністерства Народної освіти УНР, надане Павлу Ерастіву для вступу до вищих шкіл. 16 травня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 1050. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту