Доповідь «Голод на Україні» представника Ф. Нансена в Україні і Криму В. Квіслінга зі статистичними даними місцевої більшовицької влади. Переклад українською мовою. 30 березня 1922 р.

Доповідь «Голод на Україні» представника Ф. Нансена в Україні і Криму В. Квіслінга зі статистичними даними місцевої більшовицької влади. Переклад українською мовою. 30 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 3801. Оп. 1. Спр. 207. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту