Список членів філії Товариства “Просвіта” в м. Береговому. 1 квітня 1921 р.

Список членів філії Товариства “Просвіта” в м. Береговому. 1 квітня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 364. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту