Прохання землеміра київського міщанина Федора Фердинандовича Андерса про прийняття на роботу. 13 квітня 1916 р.

Прохання землеміра київського міщанина Федора Фердинандовича Андерса про прийняття на роботу. 13 квітня 1916 р.

ЦДІАК України. Ф. 722. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту