Лист Міністерства соціального забезпечення Української РСР до Голови Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін Верховної Ради Української РСР про розгляд запиту щодо економічного обґрунтування проєкту Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 25 лютого 1991 р.

Лист Міністерства соціального забезпечення Української РСР до Голови Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін Верховної Ради Української РСР про розгляд запиту щодо економічного обґрунтування проєкту Закону Української РСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Української РСР». 25 лютого 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2121. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту