6-1-22-3559-037.jpg

Листування Донецької обласної державної організації з державними установами щодо розташування національного «Святі Гори». 12 березня - 25 травня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 36, 37, 40.

Leave a Comment

Перейти до вмісту