Вручення Грамоти про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі владі України в Києві М. Плав’юком Л. Кравчукові 22 серпня 1992 р. Фото з газети “Свобода” від 9 жовтня 1992 р.

Вручення Грамоти про передачу повноважень Державного центру УНР в екзилі владі України в Києві М. Плав'юком Л. Кравчукові 22 серпня 1992 р. Фото з газети “Свобода” від 9 жовтня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1280. Арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту