Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення Закону про національно-персональну автономію. 9 січня 1918 р.

Витяг з протоколу засідання УЦР про ухвалення Закону про національно-персональну автономію. 9 січня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 4зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту