Витяг з протоколу засідання Наукового комітету Голопрофосу про святкування 200-річчя від дня народження Г. Сковороди. 21 березня 1922 р.

Витяг з протоколу засідання Наукового комітету Голопрофосу про святкування 200-річчя від дня народження Г. Сковороди. 21 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 166. Оп. 2. Спр. 1165. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту