Державний кредитовий білет Росії вартістю 100 рублів, який перестав бути законним платіжним знаком в Україні відповідно до закону УНР від 6 січня 1919 р. 1918 р.

Державний кредитовий білет Росії вартістю 100 рублів, який перестав бути законним платіжним знаком в Україні відповідно до закону УНР від 6 січня 1919 р. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 13. Російська мова

Leave a Comment

Перейти до вмісту