Лист Голови Ради Народних Міністрів Білоруської Народної Республіки Голові Ради Міністрів УНР про заміну уповноваженого на отримання позики Білоруському урядові. 2 лютого 1920 р.

Лист Голови Ради Народних Міністрів Білоруської Народної Республіки Голові Ради Міністрів УНР про заміну уповноваженого на отримання позики Білоруському урядові. 2 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 13. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту