Листування Архівного управління МВС УРСР з МВС УРСР та МВС СРСР щодо проєктування та будівництва комплексу споруд центральних державних архівів УРСР у м. Києві. 2 – 6 лютого 1959 р.

Листування Архівного управління МВС УРСР з МВС УРСР та МВС СРСР щодо проєктування та будівництва комплексу споруд центральних державних архівів УРСР у м. Києві. 2 - 6 лютого 1959 р.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 1431. Арк. 18 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту