Про селянські повстання в Україні, підписання Ризького миру, статистичні дані про населення Підкарпатської України тощо. З огляду преси Міністерства закордонних справ УНР. 23 березня 1921 р.

Про селянські повстання в Україні, підписання Ризького миру, статистичні дані про населення Підкарпатської України тощо. З огляду преси Міністерства закордонних справ УНР. 23 березня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 3. Спр. 28. Арк. 29

Leave a Comment

Перейти до вмісту