Лист заступника міністра культури України В. Б. Врублєвької до Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо проєктів законодавчих актів України стосовно державної символіки. 29 квітня 1992 р.

Лист заступника міністра культури України В. Б. Врублєвької до Комісії Верховної Ради України з питань культури та духовного відродження щодо проєктів законодавчих актів України стосовно державної символіки. 29 квітня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2077. Арк. 153

Leave a Comment

Перейти до вмісту