Постанови Ради Народних Міністрів УНР про штати Надзвичайних дипломатичних місій та пояснення до штатів Міністерства закордонних справ УНР. 9, 18 січня 1919 р.

Постанови Ради Народних Міністрів УНР про штати Надзвичайних дипломатичних місій та пояснення до штатів Міністерства закордонних справ УНР. 9, 18 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 1. Арк. 175зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту