Положення про організацію повстання на теренах Правобережної України за підписом Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера. З наказу Головної команди Війська УНР від 27 вересня 1920 р.

Положення про організацію повстання на теренах Правобережної України за підписом Начальника Генерального штабу УНР В. Сінклера. З наказу Головної команди Війська УНР від 27 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту