Про питання щодо переходу Армії УНР за кордон тощо. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 19 листопада 1920 р.

Про питання щодо переходу Армії УНР за кордон тощо. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 19 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9. Арк. 67зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту