Заяви та розписки членів УЦР Л. Чикаленка, М. Обідного, П. Чижевського, С. Бачинського, Н. Григоріїва, А. Певного, М. Галагана та А. Яковліва про виплату коштів. 1-10 квітня 1918 р.

Заяви та розписки членів УЦР Л. Чикаленка, М. Обідного, П. Чижевського, С. Бачинського, Н. Григоріїва, А. Певного, М. Галагана та А. Яковліва про виплату коштів. 1-10 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 74. Арк. 22зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту