Інструкція для шифрування таємного листування Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії. 1 лютого 1920 р.

Інструкція для шифрування таємного листування Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Естонії. 1 лютого 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 22. Арк. 19

Leave a Comment

Перейти до вмісту