Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР губернським та повітовим комісарам про придбання примірників “Вістника Ради Народних Міністрів”. 3 березня 1918 р.

Обіжник Міністерства внутрішніх справ УНР губернським та повітовим комісарам про придбання примірників “Вістника Ради Народних Міністрів”. 3 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1412. Оп. 1. Спр. 167. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту