Рахунок видатків по канцелярії Генерального секретарства єврейських справ на 1 гудня 1917 р.

Рахунок видатків по канцелярії Генерального секретарства єврейських справ на 1 гудня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 2, арк. 88зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту