Із «Тимчасової інструкції з військово-виховної і політичної роботи для політвиховника чоти й сотні». Жовтень 1944 р.

Із «Тимчасової інструкції з військово-виховної і політичної роботи для політвиховника чоти й сотні». Жовтень 1944 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 142. Арк. 7.

Leave a Comment

Перейти до вмісту